Giá bán:
2,000,000
-11%
Giá thị trường: 6,200,000
Giá bán: 5,500,000
-10%
Giá thị trường: 8,000,000
Giá bán: 7,200,000
-11%
Giá thị trường: 8,900,000
Giá bán: 7,900,000
-12%
Giá thị trường: 5,900,000
Giá bán: 5,200,000
-11%
Giá thị trường: 3,800,000
Giá bán: 3,400,000
-10%
Giá thị trường: 5,000,000
Giá bán: 4,500,000
-11%
Giá thị trường: 5,500,000
Giá bán: 4,900,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK020

Giá bán:
3,550,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK035

Giá bán:
9,200,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK040

Giá bán:
9,950,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK050

Giá bán:
6,950,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK050S

Giá bán:
7,250,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK065

Giá bán:
8,950,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK075

Giá bán:
12,650,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT CHIKA CK080

Giá bán:
13,850,000

Máy công nghiệp

MÁY LÀM MÁT DAIKIO DK-3500A

Giá bán:
9,250,000
1
Bạn cần hỗ trợ?