Tổng đài IP Asterisk

Tổng đài IP Asterisk 8 vào 72 máy lẻ Analog

Tổng đài IP Asterisk 8 vào 72 máy lẻ Analog

Giá: Liên hệ 

tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 72 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN  3 x GXW4024: Card tổng đài IP...Xem thêm

Tổng đài Ip Asterisk-8-144, Tổng đài điện thoại IP Asterisk-8-144, Tổng đài IP Asterisk 8 vào 144 máy lẻ analog,

Tổng đài Ip Asterisk-8-144, Tổng đài điện thoại IP Asterisk-8-144, Tổng đài IP Asterisk 8 vào 144 máy lẻ analog,

Giá: Liên hệ 

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 144 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN    6 x GXW4024: Card tổng...Xem thêm

Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog

Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 196 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN    8 x GXW4024: Card tổng...Xem thêm

Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog

Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 264 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN 11 x GXW4024: Card tổng đài IP giao...Xem thêm

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào 600 máy lẻ analog

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào 600 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 600 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN  25 x GXW4024: Card tổng đài...Xem thêm

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 24 máy lẻ.

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 24 máy lẻ.

Giá: Liên hệ 

Tổng đài IP Asterisk dung lượng 8 trung kế và 24 máy lẻ. Khống giới hạn trung kế IP và máy lẻ IP 1 x GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN   1 x GXW4024: Card tổng đài IP...Xem thêm

Asterisk-8-48: Tổng đài VoIP với 8 đường vào 48 máy lẻ analog

Asterisk-8-48: Tổng đài VoIP với 8 đường vào 48 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

- 8 đường vào bưu điện analog - Ra 48 máy lẻ analog - Trung kế IP không giới hạn (Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card) - Máy lẻ IP không giới hạn (Máy lẻ SIP/ IAX..) đã có sẵnXem thêm

Tổng đài IP Asterisk-8-480

Tổng đài IP Asterisk-8-480

Giá: Liên hệ 

Cấu hình hệ thống đã có - 8 đường vào bưu điện analog - Ra 480 máy lẻ analog - Trung kế IP không giới hạn (Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card) - Máy lẻ IP không giới hạn (Máy...Xem thêm

Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

Cấu hình hệ thống đã có - 8 đường vào bưu điện analog - Ra 360 máy lẻ analog - Trung kế IP không giới hạn (Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card) - Máy lẻ IP không giới hạn (Máy...Xem thêm

Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog

Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog

Giá: Liên hệ 

Cấu hình hệ thống đã có - 8 đường vào bưu điện analog - Ra 96 máy lẻ analog - Trung kế IP không giới hạn (Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card) - Máy lẻ IP không giới hạn (Máy lẻ...Xem thêm

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào 120 máy lẻ analog

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào 120 máy lẻ analog

Giá: Liên hệ 

Cấu hình hệ thống đã có - 8 đường vào bưu điện analog - Ra 120 máy lẻ analog - Trung kế IP không giới hạn (Trung kế SIP/ IAX/ E1/ ISDN - cắm thêm card) - Máy lẻ IP không giới hạn (Máy...Xem thêm

Tư vấn khách hàng

Hồ Chí Minh: (028) 7307.4567

Ms. Thảo: 090.10.55559

Ms. Hậu: 093.12.55559

Mr. Chuyển: 093.15.88886

Mr. Dương : 0938.6666.98

Mr. Duy: 090.12.55559

VĂN PHÒNG GIA LAI

Mr. Duy: 0917.517.547

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Mr. Duy: 0917.517.547

VĂN PHÒNG NHA TRANG

Mr. Hưng: 090.443.62.42

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

Mr. Đức: 0913.010.111

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Ms. Thắm: 01682.158.158

Ms. Mến: 09.111.444.26

Ms. Lợi: 0985.111.290

Kỹ thuật & Bào hành

1900.6728

Tư vấn giải pháp

0901.25.55.59

call now